BLOG

Disseny gràfic i percepció visual Disseny 19/03/2020

Disseny gràfic i percepció visual

Les lleis de la Gestalt defineixen l'organtzació receptiva com un conjunt de factors o condicions que permeten la constitució de l'objecte percebut (Kanizsa, 1979). Des d'un punt de vista m??s ampli, es defineix a la organizació perceptiva com un conjunt de processos necessaris per a extreure regularitats de la imatge i representar-les en un format ùtil per a processos porteriores com els implicats en el reconeixement de l'objecte (Wagemans i Kolinski, 1992). La teoria de la Gestalt es va formular dues preguntes relacionades amb la percepció visual i la percepció de la forma: Com es diferencien uns elements d'uns altres per a donar lloc a la percepció d'objectes diferents i diferenciats?Com s'agrupen els elements per a donar lloc a unitats perceptives més àmplies com a objectes o superfícies? Per a donar resposta a aquestes dues preguntes, la Gestalt va desenvolupar una sèrie de principis que descriuen la forma en què es duen a terme dos mecanismes bàsics de l'organitxació perceptiva: la diferenciació d'objectes o la distinció entre figura i fons i l'agrupament d'elements estimulessis inconnexos en agrupaments perceptius.

Principis de diferenciació de la figura i el fons

La diferenciacióentre figura i fons consisteix bàsicament en la visualizació de la figura sobre el fons. Està considerada com la mena de organizació perceptiva mé elemental i és la més que famosa imatge en la qual es pot percebre una imatge o dues cares en la qual qualsevol de les dues imatges actuen de figura do de fons, en la qual és impossible percebre les dues parts com a figura o com a fons alhora.

figura_y_fondo
En aquesta imatge es pot apreciar la figura del fons.
figura_y_fondo_2
A major separació es va fent més evident el fons sobre la figura.
figura_y_fondo_3
És impossible 'veure' les dues imatges al mateix temps, sempre hi ha distinció entre figura i fons.

El màxim exponent a fer recalcament en aquesta segregació figura-fons va ser M. C. Escher (1898 - 1972), artista visual famós pels seus gravats, il·lustracions i litografies amb dibuixos impossibles i les seves figures reversibles desafiant les lleis de la percepció visual i la perspectiva.

m_c_escher;

Principis d'organització figura-fons

 • - Àrees envolupants i embolicades. Les àrees embolicades tendeixen a percebre's com a figura i les envolupants com a fons.
 • - Simetria. la simetria en l'eix vertical tendeix a percebre's com les figures amb major facilitat que les que no la representen.
 • - Àrees convexes i còncaves. les àrees convexes tendeixen a percebre's com a figures amb major probabilitat que les còncaves.
 • - Orientació. les àrees orientades vertical-horitzontalment es perceben com a figures amb major facilitat que les obliqües.
 • - Tamany relatiu. Les àrees de menor tamany tendeixen a percebre's com a figura amb prioritat a aquelles que presentin un tamany menor.
 • - Contrast. Les àrees que presentin major contrast amb el contorn global es percebeixen més fàcilment com a figures que aquelles que presenten menys contrast.

Principis d'agrupament perceptiu

Aquests principis, molt estudiats a les escoles de disseny, en l'assignatura de teoria de la imatge gràfica i teoria del disseny principalment, van ser desenvolupats per Wertheimer (1925) i va assentar moltes de les bases de la teoria del disseny i van ser molt influents. Wertheimer va advertir que, igual que en altres circumstàncies, els elements inconnexos es perceben com a patrons o unitats perceptives, en funció de les propietats que comparteixen (color, forma, textura,…).

Lleis d'agrupament perceptiu

 • - Llei de la proximitat. Els elements mé pròxims tendeixen a agrupar-se entre si formant unitats perceptives diferents.
 • - Llei de la semblança. Els elements més semblants tendeixen a agrupar-se entre si. La semblança pot ser per color, forma, textura, tamany, etc… Quantes més coincidències més potent serà l'agrupament.
 • - Llei del tancament. Les formes tancades tendeixen a percebre's amb preferència a les formes obertes.
 • - Llei de la bona continuació. Es prefereixen els canvis suaus als canvis bruscos.
 • - Llei del destí comú. Els elements que presenten una mateixa pauta de moviment es percebeixen com formant una mateixa unitat perceptiva.
ley_de_la_proximidad

Llei de la proximitat

ley_de_la_semejanza

Llei de la semblança

llei_de el_tancament

Llei del destí comú

ley_de_la_buena_continuacion

Llei de la bona continuació

ley_del_cierre

Llei del tancament

Així doncs, les lleis de la Gestalt són molt utilitzades en l'àmbit del disseny gràfic ja que són recursos molt ùtils i amplis que ajuden a organitzar la informació de manera visual seguint els principis d'agrupament perceptiu.

Fonts: wikipedia, percepció visual (Dolores Lluna i Pío Tudela).