BLOG

La usabilitat al Disseny Web Disseny 30/09/2020

La usabilitat web es refereix al nivell de facilitat i optimizació d'ús d'una pàgina web. L'objectiu és que l'usuari navegui de manera fàcil i intuïtiva per la pàgina web, perquè l'usuari tingui una interacció senzilla, intuïtiva, agradable i segura.

 

Avantatges i beneficis de tenir una bona usabilitat en una web

Tenir una bona usabilitat en una p??gina web garanteix millorar l'experiència i satisfacci?ó dels visitants i amb això, obtenir una major comunicació i feedback amb l'usuari, obtenir un major trànsit al lloc web i que les visites a la pàgina web tinguin una major duració amb un menor percentatge de rebot.

A és, s'aconsegueixen fidelitzar usuaris i que aquests recomanin la pàgina web, generant més visites cap a la web, i que l'usuari pugui familiaritzar-se amb la navegació de la pàgina web.

 

Com optimitzar la usabilitat d'una pàgina web

Perquè la usabilitat d'una pàgina web sigui òptima, s'ha de partir d'un objectiu: els visitants a la pàgina web han de trobar el que est??n buscant amb el m??nimo esforç i el menor temps possible.

Perquè la usabilitat sigui òptima cal seguir unes claus:

                - Estructurar bé els continguts.

                - El disseny ha de ser ‘net'.

                - L'usuari ha de tenir el control durant la navegació.

                - La interactivitat ha de ser fàcil.

                - La web ha d'estar adaptada a tota mena de dispositius mòbils perquè l'usuari pugui navegar de manera còmode i fàcil des de qualsevol dispositiu mòbil.

 

Recomanacions bàsiques per a millorar la usabilitat d'una pàgina web

Per a millorar la usabilitat d'una pàgina web, una de les millors funcions de la pàgina web és que usi menú de navegació en totes les pàgines, ja que no tothom arriba a la p??gina principal d'un lloc web.

No s'ha d'abusar dels pop-ups, ja que resulten molestos per a l'espectador i que aconseguim l'efecte contrari: que es vagi de la p??gina web són haver creat una conversió o que no ens sol·liciti informació sobre el producte o servei.

Afegir un site-map perquè els robots de Google puguin rastrejar el lloc web.

Tampoc és recomanable abusar de les animacions, perquè resulten molestes i visualment fatiguen a l'usuari.

També és important mantenir un disseny coherent que li resulti f??cil d'identificar a l'espectador, com per exemple: no utilitzar més de dues tipografies, que el contingut estigui ben jerarquitzat, usar els mateixos colors que la marca, imatges i icones concordes amb la temàtica de la pàgina web, etc...

Cal revisar la adaptació de la pàgina web a la versió mòbil i comprovar que els textos siguin llegibles, que els botons no se solapin entre ells en el cas que hi hagi dos molt junts, que les imatges estiguin ben ordenades, etc...

Les molles de pa són una molt bona opció per a millorar la usabilitat d'un lloc web i es van creant conforme ens anem endinsant en una web i ajuden a l'usuari a saber en quin lloc de la web es troba i a més ajuda als rastrejadors de Google a saber quin és l'apartat més visitat  d'una web, en què pàgina aterren més els usuaris, quan temps roman un usuari en la pàgina web, etc… i altres mètriques que ajuden a millorar el SEO i la usabilitat d'una web.

El mateix ocorre amb les urls: aquestes han de ser amigables i no han de contenir caràcters extranys que puguin confondre a l'usuari.

Finalment, per a millorar la usabilitat d'un lloc web i augmentar el trànsit i les visites a la pàgina web, aquesta ha de tenir algun tipus d'interactivitat que facilitar el feedback amb l'usuari i que aquest ens pugui contactar de manera fàcil i ràpida. Per a això és recomanable crear fòrums i/o petites comunitats, tenir xats en línia, formularis de contacte o que els usuaris puguin deixar els seus propis comentaris en la pàgina web.

 

Resumint, podem dir que les principals regles d'usabilitat són:

  • Rapidesa: les pàgines han de carregar-se en una mitjana de 4 segons.
  • Simplicitat: la navegació s'ha de mantenir constant.
  • Investigable: que els motors de cerca trobin el text real.
  • Compatibilitat: ha de ser compatible amb la majoria de navegadors.
  • Actualitzada: la informació ha d'estar actualitzada.

Des de EMO Sistemes estudiem el teu web i el posicionament de la mateixa per a ajudar-te a millorar la usabilitat del teu web i el seu posicionament.