BLOG

Aplicacions per a Telèfon intel·ligent. Disseny 28/06/2019

Una aplicació per a mòbil ofereix múltiples possibilitats i és aplicable a molts negocis i organitzacions. Abans de posar-se a la feina i dissenyar una app, hi ha unes certes qüestions que s'han de resoldre per a, a l'hora de la veritat poder agilitar el procés de disseny i programació d'una app per a mòbil.

El primer que cal plantejar-se és si necessitem una app. Si la resposta és si, hi ha altres qüestions claus a resoldre que ens ajudaran en el procés:

  1. - Anàlisi de la competència: és important investigar i analitzar la competència per a crear un segment de mercat adequat al nostre negoci.
  2. - Plataformes: Una app mòbil es desenvolupa per a un sistema operatiu concret. La majoria de dispositius mòbils funcionen amb Android i IOS, així que és fonamental tenir clara la quota de mercat del nostre negoci per a adequar-la al sistema operatiu.
  3. - Disseny: La interfície és la carta de presentació de l'aplicació. Perquè una app tingui una interfície intuïtiva i estigui ben dissenyada i estructurada és important la creació d'un storytelling basat en els wireframes on es combini d'una banda, l'estructura i navegació de l'aplicació de manera esquemàtica i senzilla i una altra, en la qual es detalli la part gràfica de l'aplicació: colors, tipografia, estructura gràfica, icones, etc...

 

Una vegada 'llançada' l'app perquè l'usuari la descarregui, és recomanable realitzar una campanya de màrqueting enfocada a donar a conèixer l'app, com seria per exemple, una campanya d'aplicació universal en Google o campanyes en les xarxes socials adequades a la mena d'aplicació.

En EMO sistemes sl, desenvolupem aplicacions per a dispositius mòbils adaptades al model de negoci que ens presenta el client i desenvolupem el projecte des del storytelling fins a la finalització del projecte per a llançar-lo al mercat d'aplicacions mòbils.