BLOG

ERP. Gestió empresarial ràpida i eficaç Gestió empresarial 15/10/2020

Sistema ERP. Què és i per a què serveix?

Un sistema ERP (Enterprise Resource Planning, per les seves sigles en ingl??s), és un sistema de planificació de recursos empresarials.

Consisteix en programes que es fan càrrec de diferents operacions empresarials que són internes en una empresa, com poden ser la producció, distribució o la gestió de recursos humans.

Aquests sistemes ERP són una gran inversi??n per a les empreses, no obstant això, poden arribar a augmentar la seva productivitat fins a un 40%.

 

Avantatges d'implementar un sistema ERP

Els majors avantatges que té implementar un sistema ERP en una empresa són:

 • Automatizació de processos de l'empresa.
 • Tota la informació de l'empresa esta en una mateixa plataforma.
 • Les bases de dades de l'empresa estan integrats en un sol programa.
 • S'estalvia en temps i costos.

Un altre avantatge d'utilitzar un sistema ERP és que ofereixen solucions BI (Business Inteligence) integrats, la qual cosa permet realitzar informes sobre l'estat de l'empresa juntament amb les dades que té el sistema ERP, que ajuda les empreses a tenir un major coneixement per a realitzar campanyes de màrqueting i vendes molt més detallades i adaptades al perfil del comprador.

El propòsit d'un sistema ERP és el de fer costat als clients de l'empresa, reduir el temps de resposta als seus problemes.

A més un sistema ERP es pot adaptar a qualsevol tipus d'empresa sense importar el sector o processos que tingui l'empresa.

Els ERP verticals són aquells que estan especialitzats per a una determinada indústria i s'utilitzen per a necessitats puntuals.

Els ERP horitzontals serveixen per a la administració de qualsevol empresa i permet la personalizació d'una solució per a un determinat cas.

 

Característiques d'un ERP

Les principals característiques que un sistema ERP ofereix són:

 • Administració de la cadena de subministrament: permet el seguiment des de la producció a la distribució.
 • Anàlisi de la informació: la base de dades esta centralitzada.
 • Automatització: la creació d'informes esta automatitzada.
 • Comptabilitat: gestió de finances i facturació.
 • CRM: comunicació directa amb el client.
 • Gestió de compra i vendes: control de despeses i entrades en un sol lloc.
 • Gestió de projectes: permet calcular les finances.
 • Gestió d'estoc: organització dels preus, magatzems i comandes.
 • Integració: totes les dades de l'empresa estan integrats.
 • Operar en temps real: els possibles problemes que puguin sorgir, s'identifiquen de manera àgil i ràpida i el venedor tingui temps de reaccionar i oferir una resposta ràpida.
 • Pagaments en línia: un sistema ERP ofereix la possibilitat de connectar amb aplicacions com Paypal, per exemple.
 • Aspecte uniforme: les branques de l'empresa s'agrupen en un sol sistema, donat-li un aspecte uniforme.
 • Recursos Humans: gestió de nòmines, contractes, baixes, absències, informació d'empleats, etc...

 

Com va nèixer el sistema ERP

El sistema ERP es remunta als anys 40, però va anar en els anys 60, quan les empreses de manufacturació van començar a desenvolupar els primers softwares de gestió, softwares senzills que ofrecien una solució per a la gestió d'inventari i control d'existències.

En els anys 70 es va introduir el MRP, que es va desenvolupar amb la idea de controlar la informació de compra, manufacturació i distribució de la matèria primera. També es van començar a veure els primers programes de comptabilitat.

En la dècada dels 80, els MRP van viure una evolució en diferents sectors. Es va començara veure com els sistemes ERP oferien els serveis a empreses més diverses. També van començar a agregar finances i les primeres funcions de RH.

En els nys 90 el sistema ERP va nèixer tal com es coneix avui en dia. Durant la dècada dels 90 es van polir moltes funcionalitats i es van agregar unes altres com, per exemple, la facturació.

En aquesta dècada dels 20, s'ha avançat en la planificació de recursos empresarials, Solucions com el núvol i Saas han ajudat a la ràpida expansió d'aquests sistemes.

Consells per a triar el teu ERP

Per a triar el millor ERP per a una empresa, és aconsellable tenir en compte aquests aspectes:

 • Definir un pla: l'empresa ha de conèixer en quantes arees la s'utilitzarà el nou programa, els seus objectius i quin equip treballará amb el ERP.
 • Conèixer les necessitats: saber quins són els problemes actuals que se solucionaran amb el sistema ERP. És convenient fer una recopilació de dades per a definir millor aquests problemes.
 • Buscar opinions: la implementació d'un sistema ERP afectará no només a la pròpia empresa, si no també a les quals treballen amb ella. Distribuïdors i proveïdors es poden veure afectats per aquest canvi que no estarà de més fer-los saber el canvi que realitzarà l'empresa.
 • Seleccionar un ERP: quan l'empresa ja té els objectius que vol aconseguir amb el sistema ERP, podra seleccionar el que millor s'adapti a l'empresa.

Així, podem dir que la implementació d'un sistema ERP en una empresa suposa una despesa inicial important, per a llarg termini un una inversió que garanteix la millora de la productivitat i la rapidesa de solució de problemes en una empresa.