BLOG

NFT: de què es tracta Informàtica i tecnologia 27/09/2022

NFT: de què es tracta

Qué és un NFT?

Quina relació tenen amb els token i els béns fungibles?

Comencem pel principi: béns fungibles i béns no fungibles

Per entendre com funciona un NFT primer hem de començar pels conceptes fungible i no fungile. Un bé fungible és aquell bé que es pot intercanviar en funció del seu pes, la seva mida o el seu númer. Els béns no fungibles són aquells que no es poden substituir.

Per exemple: els diners són un bé fungible: es pot canviar un bitllet per un altre del mateix valor sense que es perdi el valor en sí mateix i si ho utilitzes òbviament es consumeix. Per exemple, un bé no fungible és una obra d'art: no n'hi ha una altra d'igual, no es pot intercanviar per una altra d'igual valor i no es pot equiparar a una altra obra d'art.

Els NFT

A partir d'aquí podem definir que els NFT són 'non-fungible token', és a dir béns no fungibles. Un token és una unitat de valor assignades a un model de negoci, com ara les criptomonedes. I és que els token i les criptomonedes són les dues cares d'una moneda tecnològica: un bitcoin és un bé fungible i un NFT és un bé no fungible.

Si fem servir com a exemple una obra d'art, un NFT és un bé únic, no es pot intercanviar ni modificar per un altre del mateix valor, igual que no es pot canviar una obra d'art per una altra igual o del mateix valor, ja que cada obra d'art és única. El mateix passa amb els NFT però vist des d'una 'perspectiva digital'. Si hi ha dos NFT iguals l'un serí l'original i l'altre la copia, però la còpia mai tindré el mateix valor que l'original. Això fa que una obra dart digital adjunta a un NFT tingui un valor tan alt. Un NFT seria com un equivalent al certificat d'autenticitat d'una obra d'art analògica.

Funcionament d'un NFT

Un NFT funciona mitjançant un sistema 'blockchain', una cadena de blocs amb un certificat d'autenticitat assignat i unes metadades que no es poden modificar per garantir l'utilitat i es registren el valor de partida i les transaccions que hagi recorregut. Així que sempre hi haurà constància del valor original del contingut digital.

La majoria de 'tokens' o NFT solen estar basats en la xarxa Ethereum i els seus estándards a més a més de la seva cadena de blocs. En utilitzar un sistema senzill, és fàcil operar-hi per fer transaccions de compravenda.

La qüestió principal és que un NFT en ser un actiu digital únic és possible que en el futur el seu valor augmenti en no haver-hi un altre actiu digital igual.

Font: https://www.xataka.com