BLOG

Logotip, Isotip, Imagotip i Isologo. Disseny 14/10/2019

En disseny, quan ens referim a logotip, ens estem referint a una mena de representació visual específica; I és que hi ha algunes diferències en cada tipus de representació visual.

Així quan ens referim a logotip ens estem referint a la representació gràfica d'una marca que es compon únicament de tipografia.

Exemples com Zara, Mercadona o Cànon són exemples de disseny de logotips.

 

Resultado de imagen de zara                       Resultado de imagen de mercadona                                         

Un imagotip és la representació visual d'una marca que es compon de lletres més un element pictogràfic. Hi ha un element que es pot llegir i un altre que no.
WWF o LG són exemples de imagotipos.

Resultado de imagen de wwf logotipo                                              Resultado de imagen de lg logotipo                                                    

L'isotip es compon de la representació pictogràfica de la marca, com seria, per exemple la poma d'Apple.

Moltes empreses, inicialment, combinen la tipografia amb l'isotip i amb el temps eliminen el nom per a deixar sols l'isotip en els seus campanyies. Un bon exemple d'això és l'empresa Nike.

Resultado de imagen de apple logo
Resultat d'imatge de nike logoResultado de imagen de nike logo
    

L'isologo combina tipografia i imatge en un mateix element. Es pot llegir però el que NO permet és la separació de la imatge amb el nom.

Com a exemple tenim l'empresa Starbucks.

                                               

Així doncs, podem veure que hi ha moltes maneres de representar de manera gràfica una marca i cal tenir en compte diversos criteris a l'hora de donar per bo un disseny o projecte, com per exemple, el pùblic objectiu, la imatge a transmetre, els valors de l'empresa, etc.