POLÍTICA DE PRIVACITAT


POLÍTICA DE PRIVACITAT DE WEB EMO SISTEMES SL

 Introducció

Gràcies per visitar aquesta pàgina web. El text que té davant vostè explica quí, com i per què utilitzo el seu informació quan visita aquesta web, o sol·licita la prestació dels nostres serveis. La seva privacitat és important per a nosaltres, i mai farem ús indegut de la informació personal que ens confia. Li convido a llegir detingudament aquests termes abans d'utilitzar el present Lloc web, i en comunicar-se electrònicament amb EMO SISTEMES SL

Aquesta Pol??tica de Privacitat s'aplica a la web de EMO SISTEMES SL www.emosistemas.com als serveis i productes oferts pel nostre centre. A aquest efecte, i en les condicions que es recullen a continuació.

Mitjançant d'aquest lloc web no es recapten dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment, ni se cedeixen a tercers.

Aquesta Política de Privacitat podrà ser modificada en funció d'exigències legislatives o d'autoregulació, però li ho comunicarem a trav??s de la pàgina web o per altres mitjans perquè conegui les modificacions i continuar utilitzant els nostres serveis.

EMO SISTEMES SL, ha adequat aquesta web a les exigències introduïdes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament

El responsable de tractament de les dades personals que ens faciliti serà EMO SISTEMES SL amb CIF “B65519191”, amb domicili en Carrer Lorca nº5, Molins de Rei, 08750, Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 42419, foli 168, fulla 407349, inscripció 1.

Per a l'adequada gestió en el tractament de les seves dades personals, EMO SISTEMES SL posa a la seva disposició el següent correu electrònic  “correu electr??nico”.mitjançant el qual podrà dirigir-se per a resoldre qualsevol qüestió que precisi sobre aquest tema, o exercir els seus drets en els termes legalment previstos.

Finalitat del tractament

EMO SISTEMES SL pot tractar les seves dades personals per a les següents finalitats:

 1. Les dades de caràcter personal facilitats mitjançant dels formularis de recollida de dades del lloc web www.emosistemas.com,   amb la finalitat d'atendre i tramitar adequadament les consultes remeses i la informació sol·licitada.
 2. Poder oferir serveis d'acord amb els seus interessos, millorar la seva experiència d'usuari i en el seu cas, per al tractament de sol·licituds, peticions, així com enviar-los butlletins informatius.

En el lloc web no es realitzen decisions automatitzades.

Quines dades tractem i d'on s'obtenen

Les dades tractades provenen de:

 • Dades facilitades pel propi interessat, mitjançant de la cumplimentació dels formularis a aquest efecte habilitats o a travès del nostre correu electrònic.
 • Dades derivades de la prestació dels nostres serveis.

Quin tipus de dades recopilem:

 • Nom i dades de contacte, com el seu nom i cognoms, DNI, direcció de correu electrònic, número de telèfon
 • Dades patrimonials, Dades bancàries.

 Quina és la legitimació legal per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment. Quan ens dona el seu consentiment només ho demanem en relació amb usos específics de la informació personal quan és necessari i, si ho necessitem, ho obtindrem per separat i deixarem clar que li estem demanant el seu consentiment.

És necessària per al compliment d'un contracte: quan celebrem un contacte amb vostè, processarem el seu informació personal als fins de complir amb dicto contracte (és a dir, per a proporcionar-los els Serveis).

L'interés legítim del responsable del tractament

Per al compliment d'una obligació legal (p. ex., per a respondre a una ordre judicial)

En cas que l'interessat retiri el seu consentiment, EMO SISTEMES SL  no podrà tractar les seves dades.

D'igual forma la legitimació d'aquest tractament és necessari per a complir amb aquelles obligacions establertes pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, as?? com amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents pels quals l'usuari podrà revocar només un d'ells no afectant a la resta.

Comunicació de dades

Durant el període de tractament no es comunicaran o cediran les seves dades, excepte obligació legal.

L'empresa accedirà a la cesió de les dades ùnicament a les autoritats en cas que l'usuari hagués realitzat accions contràries a la Llei o incomplert el contingut de l'avís legal.

EMO SISTEMES SL, no realitza transferències internacionals de dades.

Durant quan temps conservarem les seves dades?

Les dades personals seran conservats el temps necessari per a la prestació del servei i complir la finalitat per a la qual es van recollir, o mentre no retiri el seu consentiment.

Posteriorment, les dades ser??n suprimits conforme al que es disposa en la normativa de protecció de dades el que implica el seu bloqueig, estant disponibles tan sols a sol·licitud de Jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Pùbliques competents durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar i, transcorregut aquest, procedirem a la seva completa eliminació.

Drets dels interessats

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si en EMO SISTEMES SL, estem tractant dades personals que els concerneixen, o no.

De la mateixa manera, tal com queda previst en el Reglament General de Protecció de Dades, les persones interessades tenen dret a:

 • Accedir a les seves dades: té dret a accedir i conèixer quines dades personals estem tractant que el concerneixen.
 • Sol·licitar la rectificació o supresió de les seves dades: en determinades circumstàncies, té dret a rectificar aquelles dades personals que consideri inexactes i que el concerneixin, i que siguin objecte de tractament per part de EMO SISTEMES SL o fins i tot, a sol·licitar la seva supresió quan, entre altres motius, les dades ja no fossin necessaris per als fins que van ser recollits.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades: en determinades circumstàncies, tindrà dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas l'informem que ??nicamente els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions tal com queda previst en el Reglament General de Protecció de Dades.
 • A la portabilitat de les teves dades: en determinades circumstàncies, tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, i que ens hagi facilitat, en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb el seu situació particular, tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas, deixarem de tractar-los tret que, per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, té dret, en qualsevol moment, a oposar-se a l'enviament de publicitat per mitjans electrònics, i retirar el seu consentiment.

Podrà exercir els drets anteriorment descrits, mitjançant sol·licitud escrita dirigida a EMO SISTEMES SL en el domicili Carrer Lorca nº5, Molins de Rei, 08750, Barcelona, o bé remetent un correu electrònic a info@emosistemas.com .

Finalment, en cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció dels seus drets, pot presentar reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent mitjançant el seu lloc web:  “www.emosistemas.com”